رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توئیتر رفع فیلتر نمی‌شود/درخواست وزیر ارتباطات غیر قانونی است

‍ توئیتر رفع فیلتر نمی‌شود/درخواست وزیر ارتباطات غیر قانونی است معاون قضایی دادستان کل کشور: 🔸کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست. 🔸موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود. 🔸درخواست وزیر محترم ارتباطات دائر بر طرح موضوع […]

‍ توئیتر رفع فیلتر نمی‌شود/درخواست وزیر ارتباطات غیر قانونی است

معاون قضایی دادستان کل کشور:
🔸کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست.

🔸موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود.

🔸درخواست وزیر محترم ارتباطات دائر بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواستی غیر قانونی و خلاف مبانی حقوقی است./میزان