رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور رهبری درباره حق تحصیل کودکان مهاجر

دستور رهبری درباره حق تحصیل کودکان مهاجر «هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند.»

دستور رهبری درباره حق تحصیل کودکان مهاجر

«هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند.»