رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سورپرایز ⁧اردوغان⁩: قطر ⁩۱۵میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم در ترکیه می کند!

‏سورپرایز ⁧اردوغان⁩: قطر ⁩۱۵میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم در ترکیه می کند! ‏ فقط خبر این اتفاق باعث شد تا ⁧امروز لیر ⁩ بخشی از کاهش ارزشش را جبران کند

‏سورپرایز ⁧اردوغان⁩: قطر ⁩۱۵میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم در ترکیه می کند!

فقط خبر این اتفاق باعث شد تا ⁧امروز لیر ⁩ بخشی از کاهش ارزشش را جبران کند