رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادگاه مشایی سوم شهریور برگزار می شود

دادگاه مشایی سوم شهریور برگزار می شود وکیل مدافع رییس دفتر رئیس جمهور در دولت دهم از تعیین وقت رسیدگی به پرونده موکلش در سوم شهریورماه خبر داد./ایسنا

دادگاه مشایی سوم شهریور برگزار می شود

وکیل مدافع رییس دفتر رئیس جمهور در دولت دهم از تعیین وقت رسیدگی به پرونده موکلش در سوم شهریورماه خبر داد./ایسنا