رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هنرمندان سوری، یکی از تونل های مرگ تروریست‌ها را به موزه‌ای از فداکاری‌های سربازان گمنام تبدیل کردند

هنرمندان سوری، یکی از تونل های مرگ تروریست‌ها در محله جوبر در شرق دمشق را به موزه‌ای از فداکاری‌های سربازان گمنام سوریه تبدیل کردند. بشاراسد و همسرش از این تونل دیدن کردند.

هنرمندان سوری، یکی از تونل های مرگ تروریست‌ها در محله جوبر در شرق دمشق را به موزه‌ای از فداکاری‌های سربازان گمنام سوریه تبدیل کردند. بشاراسد و همسرش از این تونل دیدن کردند.