رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مائده برهانی، کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران به باشگاه مانیسا اسپور ترکیه پیوست

مائده برهانی، کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران به باشگاه مانیسا اسپور ترکیه پیوست. این بازیکن پارسال به همراه زینب گیوه دیگر ملی‌پوش ایران در یک باشگاه بلغارستانی بازی می‌کرد /ایسنا

مائده برهانی، کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران به باشگاه مانیسا اسپور ترکیه پیوست. این بازیکن پارسال به همراه زینب گیوه دیگر ملی‌پوش ایران در یک باشگاه بلغارستانی بازی می‌کرد /ایسنا