رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سلطان سکه فردا محاکمه می‌شود

سلطان سکه فردا محاکمه می‌شود 🔸با توجه به ارجاع کیفرخواست پرونده حمید مظلومین به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی حمید مظلومین فردی که به سلطان سکه معروف شده است قرار است فردا در دادگاه انقلاب محاکمه شود. 🔸این فرد در شعبه اول دادگاه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی سید احمد زرگر محاکمه خواهد شد.

سلطان سکه فردا محاکمه می‌شود

🔸با توجه به ارجاع کیفرخواست پرونده حمید مظلومین به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی حمید مظلومین فردی که به سلطان سکه معروف شده است قرار است فردا در دادگاه انقلاب محاکمه شود.

🔸این فرد در شعبه اول دادگاه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی سید احمد زرگر محاکمه خواهد شد.