رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت روحانی با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک

موافقت روحانی با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک دبیرانجمن واردکنندگان خودرو: رئیس جمهور با آزادسازی خودروهای دپوشده در گمرک موافقت کرده با آزادسازی واردات قیمت خودرو‌های خارجی تا ۳۰درصد کاهش می‌یابد

موافقت روحانی با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک

دبیرانجمن واردکنندگان خودرو: رئیس جمهور با آزادسازی خودروهای دپوشده در گمرک موافقت کرده با آزادسازی واردات قیمت خودرو‌های خارجی تا ۳۰درصد کاهش می‌یابد