رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدیو:پاسخ رشیدپور به یک پرسش/ چرا فقط از دولت انتقاد میکنید؟

ویدیو:پاسخ رشیدپور به یک پرسش/ چرا فقط از دولت انتقاد میکنید؟ من میترسم از برخی نماینده‌های مجلس انتقاد کنم!/ به زودی برنامه‌ای با موضوع نقد و بررسی عملکرد شورای نگهبان برگزار می‌کنیم

ویدیو:پاسخ رشیدپور به یک پرسش/ چرا فقط از دولت انتقاد میکنید؟

من میترسم از برخی نماینده‌های مجلس انتقاد کنم!/ به زودی برنامه‌ای با موضوع نقد و بررسی عملکرد شورای نگهبان برگزار می‌کنیم