رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تجاوز گروهی به زنان در یک باغ / حکم اعدام برای ۹ نفر

‍  تجاوز گروهی به زنان در یک باغ / حکم اعدام برای ۹ نفر رئیس کل دادگستری فارس: ۹ نفر که با هجوم در یک باغ بعد از جدا کردن مردان و زنان به سه نفر از زنان تجاوز کرده بودند به اعدام محکوم شدند و حکم آن‌ها در دیوان عالی کشور به تائید رسیده/کیهان […]

‍  تجاوز گروهی به زنان در یک باغ / حکم اعدام برای ۹ نفر

رئیس کل دادگستری فارس:
۹ نفر که با هجوم در یک باغ بعد از جدا کردن مردان و زنان به سه نفر از زنان تجاوز کرده بودند به اعدام محکوم شدند و حکم آن‌ها در دیوان عالی کشور به تائید رسیده/کیهان