رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

‍  گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴.۴ محل وقوع: افغانستان – حوالی تايباد(خراسان رضوي) تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ۰۷:۲۲:۱۲ طول جغرافیایی: ۶۱.۴۳ عرض جغرافیایی: ۳۴.۴۸ عمق زمین‌لرزه: ۱۹ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۶۶ کیلومتری تايباد (خراسان رضوي) ۶۶ کیلومتری كاريز (خراسان رضوي) ۸۸ کیلومتری سميع آباد (خراسان رضوي) نزدیکترین مراکز استان: ۲۶۴ کیلومتری […]

‍  گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴.۴
محل وقوع: افغانستان – حوالی تايباد(خراسان رضوي)
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ۰۷:۲۲:۱۲
طول جغرافیایی: ۶۱.۴۳
عرض جغرافیایی: ۳۴.۴۸
عمق زمین‌لرزه: ۱۹ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۶۶ کیلومتری تايباد (خراسان رضوي)
۶۶ کیلومتری كاريز (خراسان رضوي)
۸۸ کیلومتری سميع آباد (خراسان رضوي)

نزدیکترین مراکز استان:
۲۶۴ کیلومتری مشهد
۲۷۲ کیلومتری بيرجند