رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عبدالرضا داوری (از نزدیکان احمدی‌نژاد): براساس تجربه اوين عرض ميكنم

عبدالرضا داوری (از نزدیکان احمدی‌نژاد): براساس تجربه اوين عرض ميكنم كه قاطبه قضات فعال در قوه قضائيه انسانهايي شريف، منصف، قانونگرا و خارج از حواشي سياسي-امنيتي هستند  

عبدالرضا داوری (از نزدیکان احمدی‌نژاد): براساس تجربه اوين عرض ميكنم كه قاطبه قضات فعال در قوه قضائيه انسانهايي شريف، منصف، قانونگرا و خارج از حواشي سياسي-امنيتي هستند