رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش اينستاگرامي رئيس كل بانك مركزي درباره اقدامات انجام شده به منظور تامين ارز كالاهاي مورد نياز مردم

گزارش اينستاگرامي رئيس كل بانك مركزي درباره اقدامات انجام شده به منظور تامين ارز كالاهاي مورد نياز مردم: تخصیص ١.٨ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی وضروری  

گزارش اينستاگرامي رئيس كل بانك مركزي درباره اقدامات انجام شده به منظور تامين ارز كالاهاي مورد نياز مردم: تخصیص ١.٨ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی وضروری