رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون وزیر کشاورزی در نامه‌ای به بانک مرکزی

معاون وزیر کشاورزی در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار توقف یک ماهه بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات شد  

معاون وزیر کشاورزی در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار توقف یک ماهه بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات شد