رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتحادیه جهانی کشتی به کشتی گیران

اتحادیه جهانی کشتی به کشتی گیران اجازه داد تا در رقابت های جام جهانی در یک وزن بالاتر از وزنی که وزن کِشی کرده اند کشتی بگیرند  

اتحادیه جهانی کشتی به کشتی گیران اجازه داد تا در رقابت های جام جهانی در یک وزن بالاتر از وزنی که وزن کِشی کرده اند کشتی بگیرند