رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزادسازی سقف رقابت در عرضه محصولات پتروشیمی از هفته آینده

‍ آزادسازی سقف رقابت در عرضه محصولات پتروشیمی از هفته آینده وزیرصنعت:مردم هنوز از حضور در عرصه تولید استقبال می کنند و روند سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی همچنان بالا است ترویج ناامیدی در جامعه ترفند بزرگ دشمن است  

‍ آزادسازی سقف رقابت در عرضه محصولات پتروشیمی از هفته آینده

وزیرصنعت:مردم هنوز از حضور در عرصه تولید استقبال می کنند و روند سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی همچنان بالا است

ترویج ناامیدی در جامعه ترفند بزرگ دشمن است