رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برلین: آلمان واروپا برای دورزدن تحریم های آمریکا، ایجادسیستم پرداختی برای ایران رابررسی می‌کنند

برلین: آلمان واروپا برای دورزدن تحریم های آمریکا، ایجادسیستم پرداختی برای ایران رابررسی می‌کنند/ این سیستم پرداخت،توسط یک نهادجدیدمانند «بورس معاوضه»پیاده می‌شود

برلین: آلمان واروپا برای دورزدن تحریم های آمریکا، ایجادسیستم پرداختی برای ایران رابررسی می‌کنند/ این سیستم پرداخت،توسط یک نهادجدیدمانند «بورس معاوضه»پیاده می‌شود