رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلی سینماهادر تاسوعاوعاشورا

تعطیلی سینماهادر تاسوعاوعاشورا سینماهای سراسر کشور همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت۱۷ سه شنبه ۲۷شهریور تا شنبه۳۱ شهریور تعطیل خواهد بود شروع فعالیت سینماهای سراسر کشوراز روز یکشنبه ۱مهر است

تعطیلی سینماهادر تاسوعاوعاشورا

سینماهای سراسر کشور همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت۱۷ سه شنبه ۲۷شهریور تا شنبه۳۱ شهریور تعطیل خواهد بود

شروع فعالیت سینماهای سراسر کشوراز روز یکشنبه ۱مهر است