رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه زیردریایی «روح دریا» را به آب انداخت

روسیه زیردریایی «روح دریا» را به آب انداخت این زیردریایی باید هر ۹۰ روز به سطح آب بیاید و توانایی حمل ۹۸ پرسنل را دارد.

روسیه زیردریایی «روح دریا» را به آب انداخت این زیردریایی باید هر ۹۰ روز به سطح آب بیاید و توانایی حمل ۹۸ پرسنل را دارد.