رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هر ۳ ثانیه ۱ نفر در جهان به آلزایمر مبتلا میشود،

هر ۳ ثانیه ۱ نفر در جهان به آلزایمر مبتلا میشود، شاید یک روز همدیگر را فراموش کنیم کمی با هم مهربان باشیم

هر ۳ ثانیه ۱ نفر در جهان به آلزایمر مبتلا میشود، شاید یک روز همدیگر را فراموش کنیم

کمی با هم مهربان باشیم