رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توییت ترامپ:هفته آتی ریاست نشست شورای امنیت درباره ایران را برعهده خواهم داشت

توییت ترامپ:هفته آتی ریاست نشست شورای امنیت درباره ایران را برعهده خواهم داشت

توییت ترامپ:هفته آتی ریاست نشست شورای امنیت درباره ایران را برعهده خواهم داشت