رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساعت‌ها را امشب عقب بکشید

ساعت‌ها را امشب عقب بکشید بر اساس قانون مصوب مجلس، ساعت ۲۴ سی‌ام شهریور ساعت رسمی کشور یک ساعت عقب کشیده می‌شود.

ساعت‌ها را امشب عقب بکشید

بر اساس قانون مصوب مجلس، ساعت ۲۴ سی‌ام شهریور ساعت رسمی کشور یک ساعت عقب کشیده می‌شود.