رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تحریف سخنان وزیر خارجه ایران توسط محمد السلمی رییس مرکز مطالعات ایران در عربستان:

تحریف سخنان وزیر خارجه ایران توسط محمد السلمی رییس مرکز مطالعات ایران در عربستان: ظریف قول داده که ایران علیه برخی کشورها اقدام تروریستی انجام خواهد داد،این را باید جدی گرفت!/الف

تحریف سخنان وزیر خارجه ایران توسط محمد السلمی رییس مرکز مطالعات ایران در عربستان:

ظریف قول داده که ایران علیه برخی کشورها اقدام تروریستی انجام خواهد داد،این را باید جدی گرفت!/الف