رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پوتین ضمن تسلیت جان باختن شهروندان ایرانی در حادثه تروریستی اهواز خطاب به روحانی

پوتین ضمن تسلیت جان باختن شهروندان ایرانی در حادثه تروریستی اهواز خطاب به روحانی: مسکو آماده تقویت همکاری با تهران در خصوص مقابله با تروریسم است

پوتین ضمن تسلیت جان باختن شهروندان ایرانی در حادثه تروریستی اهواز خطاب به روحانی: مسکو آماده تقویت همکاری با تهران در خصوص مقابله با تروریسم است