رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمام مرزهای استان خوزستان باز است

تمام مرزهای استان خوزستان باز است مدیرکل امور مرزی وزارت کشور: حادثه تروریستی صبح امروز در شهر اهواز خللی در فعالیت مرزهای استان خوزستان نداشته و تمامی مرزهای این استان باز است./باشگاه خبرنگاران

تمام مرزهای استان خوزستان باز است

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور:

حادثه تروریستی صبح امروز در شهر اهواز خللی در فعالیت مرزهای استان خوزستان نداشته و تمامی مرزهای این استان باز است./باشگاه خبرنگاران