رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امروز،آخرین مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ارشد آزاد

امروز،آخرین مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ارشد آزاد مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی که از دیروز آغاز شده، امروز یکشنبه یکم مهرماه پایان می‌پذیرد./ایسنا

امروز،آخرین مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ارشد آزاد

مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی که از دیروز آغاز شده، امروز یکشنبه یکم مهرماه پایان می‌پذیرد./ایسنا