رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


به گفته منابع آگاه خبر استعفای شریعتمداری از وزات صنعت، معدن و تجارت کذب است

به گفته منابع آگاه خبر استعفای شریعتمداری از وزات صنعت، معدن و تجارت کذب است خبرگزاری خانه ملت به نقل از الیاس حضرتی خبر از«استعفای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی رییس جمهور» داده بود

به گفته منابع آگاه خبر استعفای شریعتمداری از وزات صنعت، معدن و تجارت کذب است

خبرگزاری خانه ملت به نقل از الیاس حضرتی خبر از«استعفای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی رییس جمهور» داده بود