رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر تازه از سیامک انصاری و شبنم مقدمی در «زهرمار»

تصویر تازه از سیامک انصاری و شبنم مقدمی در «زهرمار» فیلمبرداری اولین ساخته سینمایی جواد رضویان به انتها رسیده و تدوین این فیلم کمدی توسط حسن حسندوست آغاز شده است.

تصویر تازه از سیامک انصاری و شبنم مقدمی در «زهرمار»

فیلمبرداری اولین ساخته سینمایی جواد رضویان به انتها رسیده و تدوین این فیلم کمدی توسط حسن حسندوست آغاز شده است.