رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان وارد نيويورک شد

حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان براي شرکت در هفتاد و سومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل وارد نيويورک شد

حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان براي شرکت در هفتاد و سومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل وارد نيويورک شد