رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موفقیت خیره‌کننده چین در از بین بردن فقر !

موفقیت خیره‌کننده چین در از بین بردن فقر ! تعداد چینی‌های دچار فقر شدید در سال ۱۹۹۰، ۷۵۵.۸ میلیون نفر بوده و در سال ۲۰۱۵، ۱۰ میلیون نفر شده !

موفقیت خیره‌کننده چین در از بین بردن فقر !

تعداد چینی‌های دچار فقر شدید در سال ۱۹۹۰، ۷۵۵.۸ میلیون نفر بوده و در سال ۲۰۱۵، ۱۰ میلیون نفر شده !