رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کره جنوبی واردات نفت از ایران را “متوقف کرد”

کره جنوبی واردات نفت از ایران را “متوقف کرد” سخنگوی وزارت نفت ایران روز یکشنبه اول مهر (۲۳ سپتامبر) گفت کره جنوبی نخستین کشوری است که در پی اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، به طور کامل واردات نفت از ایران را قطع کرده است.

کره جنوبی واردات نفت از ایران را “متوقف کرد”

سخنگوی وزارت نفت ایران روز یکشنبه اول مهر (۲۳ سپتامبر) گفت کره جنوبی نخستین کشوری است که در پی اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، به طور کامل واردات نفت از ایران را قطع کرده است.