رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زلزله در سیرچ کرمان؛ از شایعه تا واقعیت

زلزله در سیرچ کرمان؛ از شایعه تا واقعیت برخی کانال های خبری از وقوع زلزله ۵.۸ ريشتر شهرستان سیرچ کرمان خبر می دهند این درحالیست که تا این لحظه این زلزله در سایت رسمی زلزله نگاری کشوری ثبت نشده است و به نظر می رسد این خبر صحت نداشته باشد

زلزله در سیرچ کرمان؛ از شایعه تا واقعیت

برخی کانال های خبری از وقوع زلزله ۵.۸ ريشتر شهرستان سیرچ کرمان خبر می دهند

این درحالیست که تا این لحظه این زلزله در سایت رسمی زلزله نگاری کشوری ثبت نشده است و به نظر می رسد این خبر صحت نداشته باشد