رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اظهارات معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با مصاحبه دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی(مولاوردی) و اظهارات وی در مورد نزار زکا

اظهارات معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با مصاحبه دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی(مولاوردی) و اظهارات وی در مورد نزار زکا معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با مصاحبه دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی(مولاوردی) و اظهارات وی در مورد نزار زکا: […]

اظهارات معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با مصاحبه دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی(مولاوردی) و اظهارات وی در مورد نزار زکا

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با مصاحبه دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی(مولاوردی) و اظهارات وی در مورد نزار زکا:

چیزی که از ایشان نقل شده بود را به نحوی رد کردند

شورای امنیت ملی مصوبه ای داشت که مسئولین و صاحب سمت ها حق ندارند با رسانه های بیگانه مصاحبه کنند

چنانچه صرف یک نظر کارشناسی باشد مشکلی نیست

اگر خلافی گفته شود یا با کسانیکه بیگانه هستند حرفهایی زده شود که برخلاف کشور و ملت و نظام باشد تعقیب می شود/میزان