رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با ابلاغ قانون؛ مهلت ۶۰ روزه بازنشستگان برای ترک پست شروع شد

با ابلاغ قانون؛ مهلت ۶۰ روزه بازنشستگان برای ترک پست شروع شد قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، امروز (یکشنبه) اول مهر ۱۳۹۷ برای اجرا بر روی سایت روزنامه رسمی قرار گرفته است

با ابلاغ قانون؛ مهلت ۶۰ روزه بازنشستگان برای ترک پست شروع شد

قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، امروز (یکشنبه) اول مهر ۱۳۹۷ برای اجرا بر روی سایت روزنامه رسمی قرار گرفته است