رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب ارتباط سببی و نسبی فردی در یک پرونده با مشاور عالی فرمانده نیروی انتظامی

تکذیب ارتباط سببی و نسبی فردی در یک پرونده با مشاور عالی فرمانده نیروی انتظامی در پی انتشار اخباری در مورد یکی از موضوعات مطرح شده در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضائیه خبرگزاری میزان کسب اطلاع کرد فرد مطرح شده هیچ گونه ارتباط سببی و نسبی با سردار سعید منتظرالمهدی مشاور عالی فرمانده نیروی […]

تکذیب ارتباط سببی و نسبی فردی در یک پرونده با مشاور عالی فرمانده نیروی انتظامی

در پی انتشار اخباری در مورد یکی از موضوعات مطرح شده در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضائیه خبرگزاری میزان کسب اطلاع کرد فرد مطرح شده هیچ گونه ارتباط سببی و نسبی با سردار سعید منتظرالمهدی مشاور عالی فرمانده نیروی انتظامی ندارد و هرگونه خبر و شایعه در این خصوص تکذیب می‌شود./میزان