رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ راهبرد جدید امنیت سایبری آمریکا را امضا کرد

ترامپ راهبرد جدید امنیت سایبری آمریکا را امضا کرد طبق این راهبرد جدید، عملیات‌های سایبری آمریکا برای دفاع در برابر حملات سایبری خارجی وارد فاز تهاجمی خواهند شد.

ترامپ راهبرد جدید امنیت سایبری آمریکا را امضا کرد

طبق این راهبرد جدید، عملیات‌های سایبری آمریکا برای دفاع در برابر حملات سایبری خارجی وارد فاز تهاجمی خواهند شد.