رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار روحانی با مدیر صندوق بین المللی پول

دیدار روحانی با مدیر صندوق بین المللی پول تحریم آمریکا علیه ایران خلاف مقررات بین المللی است نهادهای بین المللی مالی از تهران در برابر این اقدام غیرقانونی آمریکا حمایت کنند

دیدار روحانی با مدیر صندوق بین المللی پول

تحریم آمریکا علیه ایران خلاف مقررات بین المللی است

نهادهای بین المللی مالی از تهران در برابر این اقدام غیرقانونی آمریکا حمایت کنند