رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره حادثه تروریستی اهواز

اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره حادثه تروریستی اهواز هویت تروریستها شناسایی و خانه تیمی این تروریستها کشف و ۲۲ نفر از عوامل پشتیبانی کننده دستگیر شدند. حامیان خارجی این تروریستها نیز شناسایی شده است. از خانه تیمی این تروریست ها نیز مواد منفجره و انواع سلاح گرم کشف شده است. منبع: خبر آنلاین

اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره حادثه تروریستی اهواز

هویت تروریستها شناسایی و خانه تیمی این تروریستها کشف و ۲۲ نفر از عوامل پشتیبانی کننده دستگیر شدند.

حامیان خارجی این تروریستها نیز شناسایی شده است.

از خانه تیمی این تروریست ها نیز مواد منفجره و انواع سلاح گرم کشف شده است.

منبع: خبر آنلاین