رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرکت فنلاندی ‘تکنو تری’ قرارداد خود با ایران را تا پایان ژوئن ۲۰۱۹تمدید کرد

شرکت فنلاندی ‘تکنو تری’از شرکت‌های معروف عرضه‌کننده خدمات مخابراتی در جهان، با وجود تهدیدات آمریکا قرارداد خود با ایران را تا پایان ژوئن ۲۰۱۹تمدید کرد

شرکت فنلاندی ‘تکنو تری’از شرکت‌های معروف عرضه‌کننده خدمات مخابراتی در جهان، با وجود تهدیدات آمریکا قرارداد خود با ایران را تا پایان ژوئن ۲۰۱۹تمدید کرد