رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پوستر جدید امیر تتلو رسید!

پوستر جدید امیر تتلو رسید! در حاشیه هتاکی‌های اخیریک خواننده زیرزمینی و احتمال محاکمه غیابی او،محمد طحانی این کارتون کنایه آمیز را در ابتکار منتشرکرد

پوستر جدید امیر تتلو رسید!

در حاشیه هتاکی‌های اخیریک خواننده زیرزمینی و احتمال محاکمه غیابی او،محمد طحانی این کارتون کنایه آمیز را در ابتکار منتشرکرد