رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لوکا مودریچ مرد سال جهان شد.

لوکا مودریچ پس از ۱۱ سال، فوتبالیستی به جز مسی و رونالدو مرد سال جهان شد.

لوکا مودریچ پس از ۱۱ سال، فوتبالیستی به جز مسی و رونالدو مرد سال جهان شد.