رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)به تصویب رسید

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)،اعاده شده از شورای نگهبان، با رأی اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)،اعاده شده از شورای نگهبان، با رأی اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید