رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


منابع روس اعلام کردند سامانه‌های «اس-۳۰۰» روسیه وارد سوریه شده است

منابع روس اعلام کردند اولین محموله جنگ‌افزارهای الکترونیکی و سامانه‌های «اس-۳۰۰» روسیه وارد سوریه شده است

منابع روس اعلام کردند اولین محموله جنگ‌افزارهای الکترونیکی و سامانه‌های «اس-۳۰۰» روسیه وارد سوریه شده است