رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشته شدن ۲ کولبر در شهرستان مریوان بر اثر انفجار مین

‏کشته شدن ۲ کولبر در شهرستان مریوان بر اثر انفجار مین ‏مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان از کشته شدن ۲ ⁧ کولبر ⁩ در شهرستان مریوان خبرداد و گفت: در این حادثه یک نفر نیز مجروح شد.

‏کشته شدن ۲ کولبر در شهرستان مریوان بر اثر انفجار مین

‏مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان از کشته شدن ۲ ⁧ کولبر ⁩ در شهرستان مریوان خبرداد و گفت: در این حادثه یک نفر نیز مجروح شد.