رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارمندان منتظر افزایش حقوق نباشند!

کارمندان منتظر افزایش حقوق نباشند! با وجود طرح موضوع افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری، تازه‌ترین اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که دیگر قراری برای این افزایش نیست و اگر هم قرار باشد که افزایش حقوقی برای کارکنان اتفاق بیفتد برای سال آینده خواهد بود. /عصرایران

کارمندان منتظر افزایش حقوق نباشند!

با وجود طرح موضوع افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری، تازه‌ترین اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که دیگر قراری برای این افزایش نیست و اگر هم قرار باشد که افزایش حقوقی برای کارکنان اتفاق بیفتد برای سال آینده خواهد بود. /عصرایران