رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیا مفسدین اقتصادی در میدان آزادی اعدام می شوند؟

آیا مفسدین اقتصادی در میدان آزادی اعدام می شوند؟ رییس کل دادگستری استان تهران درواکنش به نقل قولی از سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر«اعدام مفسدان اقتصادی درمیدان آزادی»: تا زمانی که احکام محکومان قطعیت پیدا نکرده نمی‌توان درباره وضعیت اجرا و محل آن اظهارنظر کرد /ایسنا

آیا مفسدین اقتصادی در میدان آزادی اعدام می شوند؟

رییس کل دادگستری استان تهران درواکنش به نقل قولی از سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر«اعدام مفسدان اقتصادی درمیدان آزادی»: تا زمانی که احکام محکومان قطعیت پیدا نکرده نمی‌توان درباره وضعیت اجرا و محل آن اظهارنظر کرد /ایسنا