رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمدعلی افشانی شهردار تهران: در زمان حاضر شهرداری ۱۵ هزار پست سازمانی مصوب دارد

محمدعلی افشانی شهردار تهران: در زمان حاضر شهرداری ۱۵ هزار پست سازمانی مصوب دارد اما به بیش از ۸۰ هزار نفر حقوق پرداخت می‌کند /ایرنا

محمدعلی افشانی شهردار تهران: در زمان حاضر شهرداری ۱۵ هزار پست سازمانی مصوب دارد اما به بیش از ۸۰ هزار نفر حقوق پرداخت می‌کند /ایرنا