رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزرای پیشنهادی اقتصاد و کار، هفته آینده معرفی می شوند

وزرای پیشنهادی اقتصاد و کار، هفته آینده معرفی می شوند بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور گفتند پس از بازگشت از سفر نیویورک یعنی هفته آینده وزرای پیشنهادی کار و اقتصاد را به مجلس معرفی خواهند کرد./ ایسنا

وزرای پیشنهادی اقتصاد و کار، هفته آینده معرفی می شوند

بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور گفتند پس از بازگشت از سفر نیویورک یعنی هفته آینده وزرای پیشنهادی کار و اقتصاد را به مجلس معرفی خواهند کرد./ ایسنا