رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ: علیرغم درخواست ها، من قصد ندارم با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کنم

ترامپ: علیرغم درخواست ها، من قصد ندارم با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کنم شاید روزی در آینده باشد من مطمئن هستم او یک مرد کاملا دوست داشت

ترامپ: علیرغم درخواست ها، من قصد ندارم با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کنم

شاید روزی در آینده باشد

من مطمئن هستم او یک مرد کاملا دوست داشت