رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاریکاتوری مفهومی که آذری جهرمی

کاریکاتوری مفهومی که آذری جهرمی در واکنش به اتحاد مردم در شبکه های اجتماعی و نقش آن در سقوط قیمت دلار منتشر کرد

کاریکاتوری مفهومی که آذری جهرمی در واکنش به اتحاد مردم در شبکه های اجتماعی و نقش آن در سقوط قیمت دلار منتشر کرد